ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 3 (ตึกโสมสวลี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..