กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวพวงประภา ไข่ชัยภูมิ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-5791665
อีเมล์ : puangprapa2@hotmail.com

นางสาวชฎาพร สกุลสม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 085-4539917
อีเมล์ : miss.chada@hotmail.com