แนะนำเว็บไซต์ทางการศึกษา
10 วิธีเรียนอย่างไรให้มีความสุข blog I teen plus
  

http://iteensplus.blogspot.com/2013/05/10_30.html

7 วันก่อนสอบโอเน็ต O-NET ฉันควรทำอะไร? Posted by Anatomii

http://www.247friend.net/blog/Anatomii/2011/02/14/entry-2

สังคมไทยต้องเห็นค่าการศึกษา เพื่ออนาคตของประเทศ

โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com
ผู้วิจัยและพัฒนา ห้องเรียนแห่งอนาคต และ ระบบการสอนแบบ Creativity-based Learningและ
หลักสูตร Compass

ที่มา บทสัมภาษณ์ในปาจารยสาร

http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=207