ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสายันต์ สงบวาจา