กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 092-0522729

นายธนาวรรธ จารนัย
ครูอัตราจ้าง