ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 19) 23 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง2566 (อ่าน 39) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 36) 14 มี.ค. 66
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 67) 02 มี.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 111) 10 ก.พ. 66
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมฯ (อ่าน 883) 18 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาสังคม (อ่าน 829) 17 พ.ค. 65
รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน ครูชาวต่างชาติ (อ่าน 789) 12 พ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาสังคม (อ่าน 990) 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชาวต่างชาติ (อ่าน 786) 09 พ.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 601) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 636) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 608) 20 เม.ย. 65
รับสมัครร้านค้าโรงอาหาร (อ่าน 616) 07 เม.ย. 65
ยื่นเสนอประกวดร้านค้าสวัสดิการและจำหน่ายเครื่องดื่ม (อ่าน 613) 07 เม.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 1129) 05 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3782) 30 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 3787) 26 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 4399) 18 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3777) 11 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3762) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 3641) 02 พ.ย. 64
ใบสมัคร ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3860) 27 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3722) 27 ต.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 3920) 14 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3920) 12 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ,เคมีฯ (อ่าน 4083) 06 ต.ค. 64
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครูภาษาไทย รอบ2 (อ่าน 3861) 13 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 3877) 11 ส.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย รอบ2 (อ่าน 3700) 06 ส.ค. 64
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครูภาษาไทย (อ่าน 3705) 30 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 3651) 28 ก.ค. 64
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย (อ่าน 3685) 25 ก.ค. 64
ผลการสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 3769) 16 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 3772) 13 พ.ค. 64
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา2/64 (อ่าน 3742) 09 พ.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 3345) 23 เม.ย. 64
ผลการสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 3808) 11 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 3742) 09 เม.ย. 64
เรื่องเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3777) 19 มี.ค. 64
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3763) 19 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา2/64 (อ่าน 3780) 19 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง ชีววิทยา (อ่าน 7016) 08 ธ.ค. 63
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา2/2563 (อ่าน 7045) 03 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสังคมศึกษา (อ่าน 7346) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษาฯ (อ่าน 7349) 25 มิ.ย. 63
เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6955) 18 มิ.ย. 63
เรื่อง เสนอยื่นซองประกวดราคาร้านค้าสวัสดิการ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7459) 12 มี.ค. 63
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7492) 12 มี.ค. 63
ประกาศ ผลพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7735) 28 มี.ค. 62