ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 59) 10 มี.ค. 66
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ (อ่าน 309) 29 ต.ค. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบเข้าม.1 (นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ) (อ่าน 998) 28 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2979) 16 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3051) 16 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสาธิตราชภัฏสวนสุนันทา (อ่าน 4381) 21 ก.พ. 65
ประการ การนับเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5507) 10 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4303) 22 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 4286) 29 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 4289) 29 เม.ย. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 4414) 25 ม.ค. 64
คู่มือการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (อ่าน 4072) 25 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนฉบับเร่งด่วน (อ่าน 7123) 23 ธ.ค. 63
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 1 (อ่าน 7033) 23 ธ.ค. 63
Download เกียรติบัตรงาน Sila OpenHouse (อ่าน 6311) 27 ม.ค. 63
SAR SILA 61 (อ่าน 7784) 13 พ.ย. 62
SAR SILA 60 (อ่าน 7642) 13 พ.ย. 62
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ (อ่าน 7823) 03 ก.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8880) 15 มิ.ย. 61
เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8988) 21 ธ.ค. 60
แนวปฏิบัติกิจกรรมกีฬาสีภายใน (อ่าน 8513) 23 พ.ย. 60
สถานศึกษาต้นแบบ (อ่าน 8551) 12 พ.ย. 60
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา 2560 (อ่าน 8498) 01 ส.ค. 60
เตรียมพบกับ ละครเวที พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (อ่าน 8489) 18 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา (อ่าน 7958) 18 ก.ค. 60
วันไหว้ครู (อ่าน 7991) 18 ก.ค. 60
คะแนนO-NET เพิ่มสูงขึ้น (อ่าน 8119) 27 พ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4ที่พลาดโอกาสจากโรงเรียนแข่งขันสูง (อ่าน 8373) 06 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8531) 10 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี ลูกศีลาฯคนเก่ง (อ่าน 8100) 27 ม.ค. 60
กิจกรรม Sila got talent และตลาดนัดอาชีพ (อ่าน 8057) 24 ม.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์คว้าแชมป์เปตอง (อ่าน 8288) 19 ม.ค. 60
นักเรียนเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย (อ่าน 8230) 19 ม.ค. 60
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8105) 22 ธ.ค. 59
ประกาศ จากสำนักงานบริหารวิชาการ (อ่าน 8241) 23 ก.ย. 59
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 8293) 24 ส.ค. 59
งานราตรีดอกหวาย (อ่าน 8410) 19 พ.ค. 59
งานราตรีดอกหวาย 2559 (อ่าน 9063) 14 มี.ค. 59
ประกาศเรื่อง เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม (อ่าน 8482) 03 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร (อ่าน 8420) 03 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 8722) 23 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร (อ่าน 8488) 17 ก.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงพลศึกษา (อ่าน 8394) 24 เม.ย. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าห้องส้วมจ้านวน ๔ หลัง (อ่าน 8280) 23 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าห้องส้วมจ้านวน ๔ หลัง (อ่าน 8376) 23 มี.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8490) 12 มี.ค. 58
เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าจาหน่ายเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8356) 12 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8322) 09 มี.ค. 58
ประชาคมอาเซียน : เอกภาพบนความหลากหลาย (อ่าน 8214) 09 ก.พ. 58
ประกาศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาซุ้มดอกหวาย ๑ งาน (อ่าน 8260) 08 ธ.ค. 57