ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทย" ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผลการแข่งขัน 
1.นางสาววัชรินทร์ อรุณศิริ ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
2.นางสาวมณฑาทิพย์ นราพล ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
3.นางสาวจิตรอนงค์ ทัพพิจิตร์ ม.6/1 รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท 

อีกทั้งนักเรียนทั้ง 3 คนยังได้รับโควต้า การเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอีกด้วย
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 731 ครั้ง