ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
                    ด้วยโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรมาดำเนินการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 

                    ในการนี้ท่านสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาราษฎร์ ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนาโรงเรียนศีลาจารพัฒน์" เลขที่บัญชี 176-1-04231-9 หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ บางซื่อ ในนามนางสาวฉัตรดา ศรีมาลานนท์ ครูการเงินโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และได้โปรดส่งเอกสารการโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 02-911-5813

                   โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่มีใจเมตตา ร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญสมทบทุนโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ้่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบุญกุศลแห่งท่านในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ก้าวหน้าในชีวิตการงาน ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปณิธานสมบัติ ทุกประการ ตลอดกาลนานเทอญ

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 863 ครั้ง