ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่ม
ด้วยโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2559,10:07   อ่าน 1138 ครั้ง