ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest)
ลูกศีลาฯ เข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) ในหัวข้อ 
"A Song for My Dad" ภายใต้ชื่องาน "RSU English Language Academic Contest 2017" ของภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 684 ครั้ง