ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ลูกศีลาฯ เผยแพร่งานวิจัย ณ ประเทศอินเดีย

การศึกษาผลการใช้น้ำหมักจากผักตบชวา เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน

ด้านความเป็นกรดเป็นด่างในเขตเมืองให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช
:
กรณีศึกษาชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 492 ครั้ง