ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กดี...ศีลาจารฯ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร 
เด็กดี...ศีลาจารฯให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีวินัย
และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีจิตสาธารณะต่อโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:24   อ่าน 900 ครั้ง