ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการประจำปี 2560
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐เชคอินหนึ่งวัน มหัศจรรย์ศีลาฯ ภายใต้กรอบแนวคิด " ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี ตามวิถีพอเพียง" เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแสดงบนเวทีและนิทรรศการวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,16:08   อ่าน 1185 ครั้ง