ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน Drop Everything and Read (DEAR)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน Drop Everything and Read (DEAR) ภายใต้โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักเลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์
จัดกิจกรรมในทุกวันจันทร์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,16:16   อ่าน 479 ครั้ง