ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางโพ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางโพ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีภัย โดยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติหนีภัย และสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยและสัตว์พิษ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,12:45   อ่าน 1154 ครั้ง