ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 19 และกองป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 19 และกองป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และภาวะท้องไม่พร้อมให้แก่
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,12:40   อ่าน 824 ครั้ง