ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการศีลาฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนชมรม ECS (Enviroment Conservation Sila)
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องๆเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ
รู้จักขยะประเภทต่างๆและการทิ้งขยะให้ถูกวิธี ภายใต้โครงการศีลาฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,16:03   อ่าน 372 ครั้ง