ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดโอ้เอ้วิหารรราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดโอ้เอ้วิหารรราย
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 โดยรับเกียรติจาก ดร.เทวี บุญจับ และอาจารย์วัฒนะ บุญจับ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารโสมสวลี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,11:05   อ่าน 628 ครั้ง