ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง พันธกิจของภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
เรื่อง ลักษณะของภาษาไทย
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
เรื่อง การยืมคำภาษาต่างประเทศ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.5 KB
เรื่อง การสร้างคำ
เรื่อง การใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB